Liên Hệ

Liên hệ với Công Thành Mobile

  • Địa chỉ1:371 Trần Hưng Đạo – Kinh Môn – Hải Dương
  • Địa chỉ: Cạnh ủy ban xã Phúc Thành – Kinh Môn – Hải Dương
  • Địa chỉ: khu thương mại chợ Hiệp Sơn – Kinh Môn – Hải Dương
  • Hotline1: 02203.938.999