Sửa chữa điện thoại VsMart cao cấp

  Giảm giá!

  800,000 

  Danh mục:

  Mô tả

  Đặc điểm nổi bật

  VSMART ACTIVE 3

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Moto điều khiển rung camera 250.000
  Rung 100.000
  Loa trong 100.000
  Camera trước 240.000
  Camera sau 2M 120.000
  Camera sau 48M 480.000
  Camera sau 8M 210.000
  Kính camera trước 100.000
  Kính camera sau 100.000
  Pin 200.000
  Cabe sóng 100.000
  Vân tay màu xanh 150.000
  Vân tay màu xanh lá 150.000
  Vân tay màu đen 150.000
  Vân tay màu tím 150.000
  FPC loa trong 90.000
  Phím nguồn trong 100.000
  Phím âm lượng trong 100.000
  Main FPC 110.000
  Loa ngoài 120.000
  Phím nguồn xanh 100.000
  Phím âm lượng xanh 100.000
  Phím nguồn xanh lá 100.000
  Phím nguồn đen 100.000
  Phím nguồn tím 100.000
  Phím âm lượng xanh lá 100.000
  Phím âm lượng đen 100.000
  Phím âm lượng tím 100.000
  Khung kính camera xanh 100.000
  Nắp pin màu xanh 210.000
  Khung kinh camera xanh lá 100.000
  Khung kính camera đen 100.000
  Khung kính camera tím 100.000
  Nắp pin màu xanh lá 210.000
  Nắp pin màu đen 210.000
  Nắp pin màu tím 210.000
  Đèn Flash sau 160.000
  Miếng che camera trước, Xanh 160.000
  Miếng che camera trước, Xanh lá 160.000
  Miếng che camera trước, đen 160.000
  Miếng che camera trước, tím 160.000
  Màn hình màu xanh 1.250.000
  Khung che 110.000
  Màn hình màu xanh lá 1.250.000
  Màn hình màu đen 1.250.000
  Màn hình màu tím 1.250.000
  Cao su che cổng USB 90.000
  Cao su bảo vệ camera trước 90.000
  Cao su che jack cắm tai nghe 90.000
  Cao su che cảm biến tiệm cận 90.000
  Khay sim xanh 70.000
  Khay sim xanh lá 70.000
  Khay sim đen 70.000
  Khay sim tím 70.000
  Củ Sạc 130.000
  Dây sạc trắng 80.000
  Sub PCBA 210.000
  Main PCBA 4GB+64GB 2.130.000
  Main PCBA 6GB+64GB 2.350.000
  Tai nghe trắng 100.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART JOY 3

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Rung 100.000
  Loa trong 100.000
  Camera sau 250.000
  Camera trước 8M 170.000
  Camera sau 8M 180.000
  Kính camera 100.000
  Kính Flash 90.000
  Khung viền camera đen 100.000
  Khung viền camera tím 100.000
  Pin 210.000
  Củ sạc 130.000
  Tai nghe trắng 90.000
  Cable sạc trắng 80.000
  Cap Sóng 100.000
  Phím vân tay màu tím 130.000
  Phím vân tay màu đen 130.000
  Phím vân tay màu trắng 130.000
  FPC loa trong 100.000
  FPC chính 110.000
  Phím âm lượng trong 100.000
  Màn hình (TP+ LCD) 630.000
  Loa/ chuông. 120.000
  Nắp pin màu tím 240.000
  Nắp pin màu đen 240.000
  Nắp pin màu trắng 240.000
  Khay sim màu trắng 70.000
  Khay sim màu tím 70.000
  Khay sim màu đen 70.000
  Main PCBA 2G/32Gb 1.170.000
  Sub board 200.000
  Main PCBA 3G/32Gb 1.420.000
  Khung viền màn hình 210.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART STAR 3

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Rung 100.000
  Loa trong 100.000
  Camera trước 170.000
  Camera sau 5M 160.000
  Camera sau 8M 160.000
  Receiver holder 90.000
  Kính camera 100.000
  Pin 200.000
  Cable sóng 100.000
  Phím vân tay đỏ 130.000
  Phím vân tay xanh 130.000
  Phím vân tay đen 130.000
  phím nguồn trong 100.000
  FPC loa trong 100.000
  FPC chính 110.000
  Khung màn hình 140.000
  Màn hình 490.000
  Loa/chuông 120.000
  Khung camera đen 100.000
  Khung camera đỏ 100.000
  Khung camera xanh 100.000
  Nắp pin đen 230.000
  Nắp pin xanh 230.000
  Nắp pin đỏ 230.000
  Khay sim đen 80.000
  Khay sim đỏ 80.000
  Khay sim xanh 80.000
  Sub PCBA 220.000
  Main PCBA 950.000
  Củ sạc 100.000
  Cable sạc trắng 80.000
  Tai nghe trắng 90.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART BEE 3

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Main PCBA 910.000
  Khung máy đen 110.000
  Khung máy trắng 110.000
  Nắp lưng đen 80.000
  Nắp lưng trắng 80.000
  Cáp Anten đen 100.000
  Cáp Anten trắng 100.000
  Cáp Diversity Anten trắng 90.000
  Cáp Diversity Anten đen 90.000
  Anten GPS đen 90.000
  Anten GPS trắng 90.000
  Cáp sóng 90.000
  Kính camera 90.000
  Camera trước 5M 120.000
  Camera sau 8M 150.000
  Loa trong 100.000
  Loa ngoài 100.000
  Rung 100.000
  Cáp Nguồn & Volume 100.000
  Cảm biến tiệm cận 100.000
  Pin 160.000
  Màn hình 480.000
  Khung màn hình 130.000
  Bo phụ 160.000
  Củ Sạc 90.000
  Cáp sạc trắng 70.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART JOY 2+

  TÊN SẢN PHẨM TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Đèn Flash 160.000
  Mic 160.000
  Rung 100.000
  Loa trong 100.000
  Camera sau, 13M 200.000
  Camera sau, 5M 130.000
  Camera trước, 8M 170.000
  Kính camera 100.000
  Pin 230.000
  Adapter sạc trắng 130.000
  Tai nghe trắng 90.000
  Dây sạc type-C trắng 80.000
  Cáp sóng 90.000
  Phím vân tay xanh đen 150.000
  Phím vân tay xanh huyền ảo 150.000
  Phím vân tay đỏ 150.000
  Cáp Nguồn & Volume 100.000
  Cáp main 110.000
  Cáp cảm biến 110.000
  Cáp thoại 90.000
  Loa ngoài/Chuông 120.000
  Màn hình 880.000
  Khung máy 110.000
  Nắp lưng xanh đen 300.000
  Nắp lưng xanh huyền ảo 300.000
  Nắp lưng đỏ 300.000
  Khay sim xanh đen 80.000
  Khay sim xanh huyền ảo 80.000
  Khay sim đỏ 80.000
  Joy 2+ 2GB Main PCBA 1.300.000
  Joy 2+ 3GB Main PCBA 1.780.000
  Sub PCBA 250.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART STAR

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Đèn Flash 160.000
  Mic 160.000
  Rung 100.000
  Loa trong 100.000
  Camera trước, 5M 140.000
  Camera sau, 2M 120.000
  Camera sau, 8M 160.000
  Kính camera 100.000
  Pin 190.000
  Adapter sạc 5V/2A trắng 100.000
  Dây sạc (USB) trắng 70.000
  Dây sạc đen 70.000
  Tai nghe trắng 90.000
  Cáp nối sóng 100.000
  Cáp nguồn & volume 100.000
  Cáp main 110.000
  Cáp loa 100.000
  Loa ngoài 120.000
  Khung Camera xanh 100.000
  Khung Camera đen 100.000
  Khung Camera cam 100.000
  Màn hình 520.000
  Khung máy 110.000
  Nắp lưng xanh 250.000
  Nắp lưng đen 250.000
  Nắp lưng cam 260.000
  Khay sim xanh 70.000
  Khay sim đen 70.000
  Khay sim cam 70.000
  Main PCPA 860.000
  Sub PCBA 230.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART LIVE

  TÊN SẢN PHẨM TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Rung 100.000
  Loa trong 110.000
  Camera trước 430.000
  Camera sau, 5M 190.000
  Camera sau, 8M 240.000
  Camera sau, 48M 570.000
  Kính camera 110.000
  Pin 360.000
  Adapter sạc trắng 130.000
  Tai nghe trắng 100.000
  Dây sạc type-C 3.1 trắng 80.000
  Cáp sóng 90.000
  Phím vân tay 450.000
  Cáp màn hình 120.000
  Cáp main 110.000
  Cáp Nguồn & Volume 110.000
  Loa/Chuông phát 150.000
  Phím nguồn & Volume đen 70.000
  Phím nguồn & Volume xanh 60.000
  Phím nguồn & Volume trắng 60.000
  Màn hình 1.800.000
  Khung máy 110.000
  Nắp lưng đen 380.000
  Nắp lưng xanh 360.000
  Nắp lưng trắng 340.000
  Khay sim đen 70.000
  Khay sim xanh 70.000
  Khay sim trắng 70.000
  Bo phụ 220.000
  Live 4G Main PCBA 1.810.000
  Live 6G Main PCBA 1.830.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART BEE

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Đèn Flash 170.000
  Micro 180.000
  Rung 100.000
  Loa trong 100.000
  Camera trước 130.000
  Camera sau 170.000
  Kính camera 100.000
  Pin 140.000
  Cáp sóng 100.000
  Adapter sạc trắng 100.000
  Dây sạc (Type-C) 70.000
  Cáp Nguồn & Volume 100.000
  Loa/Chuông phát 110.000
  Màn hình 460.000
  Khung máy đen 120.000
  Nắp lưng đen 110.000
  Khung máy xanh 120.000
  Nắp lưng xanh 110.000
  Main PCBA 730.000
  Sub PCBA 210.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART ACTIVE 1

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Cụm sạc pin 170.000
  Đèn Flash 160.000
  Micro 160.000
  Rung 120.000
  Loa trong 130.000
  FPC loa trong 90.000
  Camera trước 190.000
  Camera sau 600.000
  Kính camera 100.000
  Pin 260.000
  Adapter sạc đen 130.000
  Adapter sạc trắng 130.000
  Tai nghe đen 110.000
  Tai nghe trắng 110.000
  Dây sạc Type-C đen 100.000
  Dây sạc Type-C trắng 100.000
  Cáp sóng 100.000
  Phím vân tay đen 220.000
  Phím vân tay trắng 220.000
  Cáp main 110.000
  Loa/Chuông 170.000
  Khung Camera đen 100.000
  Khung Camera trắng 100.000
  Màn hình đen 1.160.000
  Màn hình trắng 1.160.000
  Khung máy 130.000
  Nắp lưng đen 620.000
  Nắp lưng trắng 630.000
  Khay sim đen 80.000
  Khay sim trắng 80.000
  Main PCBA 2.090.000
  Sub PCBA 310.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART JOY 1+

  TÊN SẢN PHẨM TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Connector 160.000
  Micro 170.000
  Cụm sạc pin 160.000
  Đèn Flash 160.000
  Rung 100.000
  Loa trong 110.000
  Camera trước 240.000
  Camera sau 230.000
  Kính camera 100.000
  Pin 250.000
  Adapter sạc đen 100.000
  Adapter sạc trắng 100.000
  Tai nghe đen 110.000
  Tai nghe trắng 110.000
  Dây sạc đen(USB) 90.000
  Dây sạc trắng (USB) 80.000
  Cáp sóng 100.000
  Phím vân tay đen 150.000
  Phím vân tay xanh 150.000
  Cáp Nguồn & Volume 110.000
  Cáp main 110.000
  Loa/Chuông 130.000
  Màn hình 770.000
  Khung máy 100.000
  Nắp lưng đen 500.000
  Nắp lưng xanh 510.000
  Khay sim đen 70.000
  Khay sim xanh 70.000
  Sub PCBA 260.000
  Joy 1+ 3G Main PCBA 1.460.000
  Joy 1+ 2G Main PCBA 1.210.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART JOY 1

  TÊN SẢN PHẨM TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Cụm sạc pin 170.000
  Đèn Flash 160.000
  Micro 160.000
  Rung 100.000
  Loa trong 110.000
  Camera trước 140.000
  Camera sau 230.000
  Kính camera 100.000
  Pin 240.000
  Adapter sạc đen 100.000
  Adapter sạc trắng 100.000
  Tai nghe đen 110.000
  Tai nghe trắng 110.000
  Dây sạc (USB) đen 100.000
  Dây sạc (USB) trắng 100.000
  Cáp sóng 100.000
  Phím vân tay đen 160.000
  Phím vân tay trắng 150.000
  Cáp Nguồn & Volume 100.000
  Cáp main 110.000
  Loa/Chuông 140.000
  Nút âm lượng đen 60.000
  Nút âm lượng trắng 60.000
  Nút nguồn đen 60.000
  Nút nguồn trắng 60.000
  Vỏ che đèn flash 90.000
  Màn hình đen 695.000
  Màn hình trắng 695.000
  Khung máy đen 130.000
  Khung máy trắng 120.000
  Nắp lưng đen 140.000
  Nắp lưng trắng 140.000
  Khay sim đen 70.000
  Khay sim trắng 70.000
  Sub PCBA 260.000
  Joy 1 3G Main PCBA 1.260.000
  Joy 1 2G Main PCBA 1.120.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  VSMART ACTIVE 1+

  TÊN DỊCH VỤ/LINH KIỆN BÁO GIÁ (VNĐ)
  Vệ sinh máy 150.000
  Cài đặt/chạy lại phần mềm 150.000
  Cụm sạc pin 170.000
  Đèn Flash 160.000
  Micro 170.000
  Rung 100.000
  Loa trong 110.000
  Camera trước 430.000
  Camera sau 1.010.000
  Kính camera 100.000
  Kính đèn flash 100.000
  Pin 270.000
  Adapter sạc đen 130.000
  Adapter sạc trắng 130.000
  Tai nghe đen 110.000
  Tai nghe trắng 110.000
  Dây sạc (Type-C) đen 100.000
  Dây sạc (Type-C) trắng 100.000
  Cáp sóng 100.000
  Phím vân tay đen 230.000
  Phím vân tay hồng 210.000
  Phím vân tay xanh 230.000
  Cáp main 130.000
  Loa ngoài/Chuông 200.000
  Khung Camera đen 130.000
  Khung Camera hồng 130.000
  Khung Camera xanh 130.000
  Màn hình đen 1.620.000
  Màn hình hồng 1.620.000
  Màn hình xanh 1.620.000
  Khung máy 110.000
  Khung máy 110.000
  Khung máy 110.000
  Nắp lưng đen 270.000
  Nắp lưng hồng 250.000
  Nắp lưng xanh 270.000
  Khay sim đen 100.000
  Khay sim hồng 90.000
  Khay sim xanh 100.000
  Main PCBA 2.960.000
  Sub PCBA 260.000
  Cáp phím âm lượng 90.000

  Ghi chú:

  • Giá đã bao gồm VAT;
  • Các bảng giá áp dụng trước đây sẽ không còn giá trị từ ngày 19/02/2020;
  • Niêm yết giá thấp hơn hoặc cao hơn giá bán lẻ quy định trên đều được xem là vi phạm quy định giá bán lẻ của Vinsmart (trừ các chương trình khuyến mãi đặc biệt);
  • Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2020 cho đến ngày có thông báo điều chỉnh giá mới.

  Xem thêm